Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal


 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești  prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI EUROPEI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art.6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce îi revin Stațiunii potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părți, în vederea ducerii acestora la îndeplinire, precum și a prezervării securității patrimoniului, bunurilor și persoanelor. Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român, dumneavoastră sau Stațiune, precum și evitarea riscurilor privind securitatea.

S.C.D.A. Pitești ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat.

De asemenea, vă informăm că spațiile și curtea S.C.D.A. Pitești sunt supravegheate video tot în scopurile de mai sus și potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor , valorilor și protecția persoanelor.

 

Responsabil protecția datelor cu caracter personal,

Ghețea Elena- Loredana

tel: 0372753083