Proiecte S.C.D.A. Pitesti 2020

PROGRAME FINANȚATE DE MADR

1.1. Cercetări privind impactul utilizării insecticidelor neonicotinoide asupra plantelor și produselor agricole ale culturilor de interes melifer, albinelor și produselor stupului și elaborarea de sisteme de combatere integrate a dăunătorilor de sol la culturile de interes melifer, ADER 2.2.1, partener.

1.2. Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică, ADER 1.4.4., partener.

 

PROGRAME FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PRIN ASAS

1.3. Îmbunătățirea stabilității producției de boabe de grâu prin reducerea taliei și prin ameliorarea rezistenței la încolțirea în spic și prin folosirea eficientă a resurselor limitate de sol și de climă prin extinderea în producție a soiurilor noi de grâu și triticale, PS, director de proiect.

1.4. Elaborarea unui sistem integrat de producere de sămânță și material de plantat, certificate ecologic, la culturile de câmp: cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, plante tehnice și furajere, plante aromatice și medicinale, PS, director de proiect.

1.5.Practici îmbunătățite de testare a unui sortiment vast de hibrizi de porumb în scopul promovării unei structuri de hibrizi specifici solurilor acide, grele, PS, director de prioect.

1.6.Studiul unor metode noi de management al culturilor, care să asigure eficiență ridicată și o protecție corespunzătoare a mediului, PC, director de proiect.

1.7.Perfecționarea tehnologiilor de producție din zona luvosolurilor, la schimbările climatice, în vederea atenuării efectelor negative asupra calității solului și a produselor agricole, PS, director de proiect.

1.8.Crearea sistemelor de fertilizare a culturilor de câmp în asigurarea sustenabilității calitative și cantitative a producției agricole, în sistemul ecologic și cel convențional, PS, director de proiect.

1.9.Stabilirea unui sistem complex al managementului integrat al buruienilor-MIB, adaptat situațiilor practice existente între agricultura tradițională, cea ecologică și cea convențională, PS, director de proiect.

1.10.Dezvoltarea cercetărilor, pe termen lung, în plan local, a evoluției macro- și microelementelor din sol, sub influența amendamentării și fertilizării chimice și/sau organice, PS, director de proiect.

1.11.Realizarea unui sistem de management integrat al culturilor pentru prevenirea și combaterea dăunătorilor, prietenos cu mediul, PC, director de proiect.

1.12.Elaborarea unui sistem specific de rotații și lucrările solului, pentru o agricultură conservativă, PS, director de proiect.

descarcati documentatia proiectului

 

PROGRAME FINANȚATE DIN FONDURI PROPRII

1.13Valorificarea superioară a resurselor naturale din zona colinară de sud a țării în condițiile schimbărilor climatice, prin identificarea, ameliorarea, promovarea genotipurilor și tehnologiilor de cultură, adaptate pentru realizarea unei agriculture durabile, director de proiect.

1.14.Cercetări privind sporirea producției și calității semințelor din categorii biologice superioare la soiurile și hibrizii de cereale, plante tehnice și furajere, asigurarea de sămânță din categoriile biologice superioare la soiurile cultivate de cereale păioase și leguminoase, director de proiect.

1.15.Cartarea buruienilor din culturile de câmp pe fondul evoluției constant crescătoare a multitudinii de specii existente, alături de cele invasive, noi, director de proiect.