Informații publice

Lista informațiilor de interes public - S.C.D.A. PITEȘTI

LISTA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU, potrivit art.5., alin.1., lit.H din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public modificată și completată 1.Actele normative care...
Mai multe informații

INFORMATII DE INTERES PUBLIC (11)

- BALANTA MARTIE - BALANTA APRILIE - BALANTA MAI
Mai multe informații

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC (10)

- ORGANIGRAMA ȘI STAT DE FUNCȚII 2022 - BALANTA IANUARIE - BALANTA FEBRUARIE
Mai multe informații

INFORMATII DE INTERES PUBLIC (9)

- LEGEA 45 - BVC APROBAT 2022 - BILANȚ 31.03.2022
Mai multe informații

INFORMATII DE INTERES PUBLIC (8)

- DISEMINARE REZULTATE OBTINUTE PRIN CERCETARE STIIINTIFICA - INVESTITII - SUBVENȚII
Mai multe informații

INFORMATII DE INTERES PUBLIC (7)

- Criterii și Indicatori de Performanta - Patrimoniu Agricol - Finantaarea Activitatii de Cercetare
Mai multe informații

INFORMATII DE INTERES PUBLIC (6)

- BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI- (2013,2012,2010-2015, 2007). - BALANTA DE VERIFICARE LUNARA (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008). - BILANT (2017, 2016,...
Mai multe informații

INFORMATII DE INTERES PUBLIC (5)

- ORGANIGRAME (2017, 2016,2015, 2014, 2013,2012,2010, 2009) și STAT NOMINAL DE PERSONAL (2014,2015,2012,2009) și STAT DE FUNCTII (2017,2016,2015,2014,2013,2012,2010). - CONTUL DE EXECUTIE -CHELTUIELI- (2019, 2018, 2017,2014, 2013, 2012, 2011, 2010,...
Mai multe informații

INFORMATII DE INTERES PUBLIC (4)

- Centralizatorul contractelor de ACHIZITII PUBLICE cu valoare de peste 5000 euro. - Rezultatele Obținute din Activitatea de Producție.
Mai multe informații

INFORMATII DE INTERES PUBLIC (3)

- SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE 2018,2019, 2020, 2021. -DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE 2018,2019, 2020, 2021 (rubrica -declaratii de avere si de interese-) -PLANUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE(2018,2019,2020,2021) SI STRATEGIA...
Mai multe informații

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC (2)

-BVC-ul S.C.D.A. PITESTI 2018,2019, 2020, 2021. - Bilantul Contabil S.C.D.A. PITESTI 2018, 2019, 2020. -Rapoarte anuale de activitate 2018,2019,2020,2021.
Mai multe informații

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC (1)

INFORMATII DE INTERES PUBLIC Denumire Statiune- STATIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLA PITESTI ADRESA- Comuna Albota, Șos. Pitești-Slatina , km.5, județul Argeș Telefon: 0372 753 083, E-MAIL : scda.pitesti@gmail.com, Adresă site...
Mai multe informații