Acte Normative de Organizare și Funcționare - S.C.D.A. Pitești