Rezultate de Cercetare pe anul agricol 2019

 1. REZULTATE OBȚINUTE

 

 • Soiurile de grâu cuprinse în screening-ul national au demonstrate formarea de producție în funcție de nivelul de adaptabilitate la ecologia luvosolului albic din stațiune. Astfel, s-au remarcat prin sporuri senificative soiurile: Zamfira, Abundent și Adelina. Comportare negative au avut soiurile: Pitar și Semnal. Soiul martor a fost Glosa, cu o producție medie de 3500 kg/ha.
 • Soiurile de triticale din cultura națională au format nivele de producție mai mari față de grâu, Față de soiul martor Plai cu o producție medie de 3800 kg/ha, celelalte forme nu au depășit-o, la unele dintre acestea înregistrându-se pierderi foarte bine asigurare statistic. Este cazul soiurilor: Pisc, Zori și Zvelt.
 • Hibrizii de porumb din colecția Fundulea s-au comportat foarte bine prin producții medii de 7500- 8500 kg/ha. S-au remarcat hibrizii: Olt, Iezer și F475 M. martorul a fost Oituz cu producția de boabe 7700 kg/ha.
 • Hibrizii de porumb din colecția Turda s-au comportat foarte bine prin producții medii de 7000- 9000 kg/ha. S-au remarcat hibrizii: Turda 248 și Turda 332. Martorul a fost Turda Star cu o producție medie de 7200 kg/ha.
 • În experimentul cu îngrășăminte organice s-au format producții de grâu între 2700 și 3800 kg/ha. La porumb nivelul producției de boabe a fost între 4500 și 10500 kg/ha, iar la floarea- soarelui s-au format boabe între 400 și 2600 kg/ha. Îngrășămintele organine folosite au fost: Orga-Neem, Bio-Enne, Ferti 1 și Fert 2.
 • Producția de biomasă totală formată în experimentele cu fertilizare exclusive organică, a fost relativ ridicată și-anume 6500 și 13000 kg/ha la grâu. Știuleții de porumb au cântărit între 5500 și 13500 kg/ha, iar capitulele de floarea- soarelui s-au situat între 3500 și 4200 kg/ha.
 • Pe fondul dozelor de calcar, producțiile medii de boabe de grâu au fost între 2000 și 5500 kg/ha, la porumb la nivel mediu de 6300- 7500 kg/ha, iar la floarea- soarelui între 1200 și 3300 kg/ha.
 • Nivelul de îmburuienare din culture a fost în general sensibil mai redus. În schimb, exprimarea gradului de îmburuienare a fost mai evident în funcție de planta premergătoare- foto.

 

 

Foto 3.1-3.2. Îmburuienarea după grâu și după porumb ca premergătoare pentru floarea- soarelui

 

 • Studiul asupra necesității fertilizării complexe inclusiv cu microelemente a fost foarte evident și în acest an. Pe fondul carenței unor microelemente, s-au constatat aspect specific pe plantele de porumb- foto.

 

 

Foto 3.3 și 3.4. Carența de Zn (stânga) și carența de Cu, la porumb

 

 • În studiul eficacității combaterii viermilor- sârmă (Agriotes sp.) s-au înregistrat situații foarte favorabile prin tratamente adecvate. Gradul de atac a fost redus cu 94%. În martorul netratat culturile de porumb și floarea- soarelui au fost decimate- foto.

 

  Fotografie1251   Viermi SARMA -foto

Foto 3.5 și 3.6. Martorul distrus de atacul lui Agriotes

 

 • În lucrările solului s-au obținut producții medii de boabe de porumb între 7200 și 7800 kg/ha, folosind hibridul Olt. Între variante nu s-au constatat diferențe semnificative. Cauza ar putea fi oscilația evidentă între perioadele de secetă cu cele cu precipitații aproximativ normale.
 • În screeningul cu linii Albota producțiile medii s-au înscris între Trivale cu 3000 kg/ha și linia A4-10 cu cel mai ridicat nivel, 3800 kg/ha.
 • Prin cartarea anuală s-au obținut date importante în privința gradului de îmburuienare- tabel.

 

Tabel 3.1. Repartiția speciilor de buruieni din cultura porumbului,

pe baza cartării efectuate

 

Dicotile anuale

DA

216,8/ m2

33,8 %

 

Total specii

640,5/m2

100,0 %

 

 

Dicotile perene

DP

32,0/m2

5,0 %

Monocotile anuale

MA

347,7/m2

54,3 %

 

Monocotile perene

MP

44,0/m2

6,9 %

 

Documente ataşate