Raport Final Concurs Ocupare Post Vacant Economist II-S.C.D.A. PITEȘTI

În ataș, se prezintă Raportul Final  al concursului pentru ocuparea postului Vacant  de Economist II la S.C.D.A. PITEȘTI.

Documente ataşate

Document1
Fisier PDF