Decizii pentru ocuparea posturilor vacante 02.03.2020

Comisia pentru selectarea dosarelor si examinarea concurentilor, pentru ocuparea posturilor de Contabil Sef, Secretar Stiintific, Inginer Sef, Sef Laborator, nimiti prin deciziile luate astazi, 02.03.2020, in urma analizarii dosarelor depuse in vederea indeplinirii cerintelor din anuntul de participare declara persoanele admise pentru posturile anterior mentionate. Atasam procesele verbale ale deciziilor.

Multumim tuturor participantilor.

Documente ataşate

Document1
Fisier PDF
Document2
Fisier PDF